Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 21:03:27

Poprawka 7

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 13