Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 21:02:55

Poprawka 4, 6

Za: 57 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12