Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 20:59:36

Poprawka 18

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12