Narzędzia:

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji

Dnia 22-07-2015 godz. 20:59:02

Poprawka 16

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13