Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:53:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13