Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 22-07-2015 godz. 20:51:37

Poprawka 4, 12

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 13