Narzędzia:

Dnia 22-07-2015 godz. 16:07:47

Za: 51 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 46