Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-07-2015 godz. 15:29:15

Poprawka 2

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 31 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 53 53 0 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 29 0 0 29 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 1 0 0 1 0
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 0 0 1 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1