Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dnia 10-07-2015 godz. 16:01:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 59 55 55 0 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 32 26 26 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica 1 0 0 0 0 1
Senatorowie niezrzeszeni 1 1 1 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0
1 0 0 0 0 1