Narzędzia:

Ustawa o leczeniu niepłodności

Dnia 10-07-2015 godz. 15:27:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 46 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 7