Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Dnia 10-07-2015 godz. 15:41:10

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8