Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:44:53

Poprawka 6, 10

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 28