Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Dnia 25-06-2015 godz. 20:09:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 69 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 30