Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

Dnia 25-06-2015 godz. 20:00:53

Poprawka 2

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28