Narzędzia:

Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:59:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28