Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 25-06-2015 godz. 19:55:06

Poprawka 1

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 28