Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:53:35

Poprawka 30

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 28