Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:48:24

Poprawka 17

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 28