Narzędzia:

Ustawa o administracji podatkowej

Dnia 25-06-2015 godz. 19:46:21

Poprawka 11

Za: 21 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 28