Narzędzia:

Dnia 24-06-2015 godz. 11:06:52

Za: 37 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 35