Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane

Dnia 12-06-2015 godz. 19:53:32

Poprawka 2, 5-7

Za: 27 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19