Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 12-06-2015 godz. 19:51:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19