Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Dnia 12-06-2015 godz. 19:49:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19