Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dnia 12-06-2015 godz. 19:48:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19