Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:44:47

Poprawka 42

Za: 1 Przeciw: 78 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19