Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:43:45

Poprawka 40, 49

Za: 23 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 19