Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:42:02

Poprawka 36

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21