Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:41:12

Poprawka 34

Za: 53 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19