Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:39:09

Poprawka 29

Za: 56 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 19