Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:38:13

Poprawka 26

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20