Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:36:39

Poprawka 22

Za: 6 Przeciw: 75 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19