Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:36:11

Poprawka 21, 43

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20