Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:31:34

Poprawka 10

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20