Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:30:59

Poprawka 9

Za: 2 Przeciw: 79 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19