Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dnia 12-06-2015 godz. 19:30:06

Poprawka 6, 7

Za: 53 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19