Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:22:04

Poprawka 10

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19