Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:21:37

Poprawka 7

Za: 31 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19