Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:20:16

Poprawka 3, 9

Za: 80 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19