Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dnia 12-06-2015 godz. 19:17:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19