Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-06-2015 godz. 19:04:14

Poprawka 1, 30, 31

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23