Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:37:55

Poprawka 83

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22