Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:36:50

Poprawka 79

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 23