Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:35:35

Poprawka 73

Za: 25 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22