Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:34:49

Poprawka 70

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21