Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:33:36

Poprawka 67

Za: 27 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21