Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:33:07

Poprawka 66

Za: 27 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22