Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:29:23

Poprawka 56

Za: 29 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23