Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:29:02

Poprawka 55

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22