Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:27:41

Poprawka 52

Za: 28 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20