Narzędzia:

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 12-06-2015 godz. 20:27:12

Poprawka 51

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21